Associar-se

Si desitja associar-se ompli el formulari que veu a continuació. La quota mensual como a membre de l´ associació és de 10€ pagament bimensual), però si vol que la seva contribució mensual sigui superior només ha d’indicar-ho.

Nom(obligatori)

Cognoms (obligatori)

DNI

Telèfon  - Mòbil

E-mail (obligatori)

Adreça

Població - CP

Província - Pais

Si vol que la seva contribució mensual sigui superior a 10€ pot indicar-ho

Desitjo col·laborar amb euros

 Demano l'ingrés a l'Associació Ciutadans de Catalunya(obligatori)

Top