Col·laborar

Col·laboracions

Necessitem la seva ajuda i col•laboració!

Una de les formes en que pot fer-ho és amb una aportació econòmica que ens permeti afrontar les despeses de les nostres activitats. Com ja sap, la principal font de finançament de CdC són els seus associats.

Si desitja ajudar-nos, pot ingressar la quantitat que cregui convenient als següents numeros de compte:

0075 0358 72 0600432983

2100 0639 01 0200269243

Moltes gràcies per la confiança i suport.

Per associar-se entri en aquest vincle:
>> associar-se <<

Top